โครงการอบรมครู บุคลากรสถานศึกษาและสถานประกอบการ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ทางคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครู บุคลากรสถานศึกษาและสถานประกอบการ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 

โครงการพัฒนาส่วยขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS 2012 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ จัดอบรมโครงการนี้เพื่อที่จะให้บุคลากร ครูและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าใจระบบสารสนเทศเพื่อที่สะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและใช้งานระบบนี้ให้ได้จริง ตั้งแต่วันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ ห้อง 615

 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้จัดโครงการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความปรองดองสมานฉันท์และลดออกการคันระหว่างเรียน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ณ วัดไตรรัตนาราม กรุงเทพฯ

 

กิจกรรมการออมกับธนาคารออมสิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้จัดกิจกรรมการออมกับธนาคารออมสิน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการวางแผนออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคตและรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้น วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสาทร

 

กิจกรรม 5 ส.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนก ได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนให้น่าเรียนมากขึ้น วันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

 

หน้า 1 จาก 8

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

> กำหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 3 ก.ย. 2557
> กำหนดกิจกรรมประกาศผลสอบ ลงทะเบียนแก้ 0 , มส. และการทำกิจกรรมของวิทยาลัยฯ 26 ก.พ. 2557
>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เรื่อง เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
26 ก.พ. 2557
> ใบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 11 ก.พ. 2557
> ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ทุกระดับชั้น 10 ก.พ. 2557
>ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา รอบโควต้า(รอบที่2) ปีการศึกษา 2557 28 ม.ค. 2557
>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศธุรกิจโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(เพิ่มเติม)...(ดาวโหลด ประกาศจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ฯ)
27 ม.ค. 2557

>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศธุรกิจโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...(ดาวโหลด ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ)
20 ม.ค. 2557


>เรียน_ปวช.และปวส._เฉพาะวันอาทิตย์!_จบแล้วสามารถศึกษาต่อ
_ปริญญาตรีได้_อ่านรายละเอียด..
_
22 ต.ค. 2556

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เรื่อง แบบสัญญาซื้อขาย 16 พ.ค. 2557
>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 6 พ.ค. 2557
>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25 เม.ย. 2557
>ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
3 เม.ย. 2557
>คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2557 (ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศธุรกิจ) 3 เม.ย. 2557
>ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศธุรกิจประจำปีงบประมาณ 2557 3 เม.ย. 2557
>ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 3 เม.ย. 2557
>ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 3 ก.พ. 2557
>ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 12 ม.ค. 2557
>ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยอาชีวเอี่ยมละออ ทดสอบพื้นที่
>ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยอาชีวเอี่ยมละออ ทดสอบพื้นที่
>ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยอาชีวเอี่ยมละออ
>ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยอาชีวเอี่ยมละออ

ข่าวด่วน จากสำนักอำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวน ผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้161
mod_vvisit_counterวันก่อน385
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2075
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน3176
mod_vvisit_counterเดือนนี้7379
mod_vvisit_counterเดือนก่อน21631
mod_vvisit_counterทั้งหมด147922

Today: 19 ก.ย., 2014

จำนวน ผู้ออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์